/Mesafeli Satış Sözleşmesi
Mesafeli Satış Sözleşmesi 2018-03-21T12:00:43+00:00

MESAFELI SATIŞ SÖZLEŞMESI

MADDE 1- TARAFLAR 1.1- SATICI  ÜNVANI : OSD BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. ADRESI : Polat İş Merkezi Cemal Sahir Sokak No:29/42 
Mecidiyeköy / Şişli /İSTANBUL TELEFON: +90 212 272 53 10  FAKS : +90 212 272 27 15 EMAIL : BILGI@SELULITOIL.COM 1.2 ALICI ALICI; YUKARIDA “FATURA & SIPARIŞ BILGILERI”NDE BELIRTILDIĞI GIBIDIR.

MADDE 2- KONU İŞBU SÖZLEŞMENIN KONUSU, ALICI’NIN SATICI’YA AIT WWW. SELULITOIL.COM INTERNET SITESINDEN ELEKTRONIK ORTAMDA SIPARIŞINI YAPTIĞI AŞAĞIDA NITELIKLERI VE SATIŞ FIYATI BELIRTILEN ÜRÜNÜN SATIŞI VE TESLIMI ILE ILGILI OLARAK 4077 SAYILI TÜKETICILERIN KORUNMASI HAKKINDAKI KANUN VE MESAFELI SÖZLEŞMELERI UYGULAMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA YÖNETMELIK HÜKÜMLERI GEREĞINCE TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERININ SAPTANMASIDIR.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN ÜRÜNLERIN CINSI VE TÜRÜ, MIKTARI, MARKA/MODELI, RENGI, SATIŞ BEDELI YUKARIDA BELIRTILDIĞI GIBIDIR. ÖDEME ŞEKLI, TESLIMAT ADRESI, TESLIM EDILECEK KIŞI, FATURA ADRESI, KARGO ÜCRETI; YUKARIDA “FATURA & SIPARIŞ BILGILERI”NDE BELIRTILDIĞI GIBIDIR.

MADDE 4– GENEL HÜKÜMLER 4.1- ALICI, WWW. SELULITOIL.COM INTERNET SITESINDE SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TEMEL NITELIKLERI, SATIŞ FIYATI VE ÖDEME ŞEKLI ILE TESLIMATA ILIŞKIN ÖN BILGILERI OKUYUP BILGI SAHIBI OLDUĞUNU VE ELEKTRONIK ORTAMDA GEREKLI TEYIDI VERDIĞINI BEYAN EDER. 4.2- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, YASAL 30 GÜNLÜK SÜREYI AŞMAMAK KOŞULU ILE HER BIR ÜRÜN IÇIN ALICI’NIN YERLEŞIM YERININ UZAKLIĞINA BAĞLI OLARAK INTERNET SITESINDE ÖN BILGILER IÇINDE AÇIKLANAN SÜRE IÇINDE ALICI VEYA GÖSTERDIĞI ADRESTEKI KIŞI/KURULUŞA TESLIM EDILIR. 4.3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ALICI’DAN BAŞKA BIR KIŞI/KURULUŞA TESLIM EDILECEK ISE, TESLIM EDILECEK KIŞI/KURULUŞUN TESLIMATI KABUL ETMEMESININDEN SATICI SORUMLU TUTULAMAZ. 4.4- SATICI, SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN SAĞLAM, EKSIKSIZ, SIPARIŞTE BELIRTILEN NITELIKLERE UYGUN VE VARSA GARANTI BELGELERI VE KULLANIM KLAVUZLARI ILE TESLIM EDILMESINDEN SORUMLUDUR. 4.5- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TESLIMATI IÇIN IŞBU SÖZLEŞMENIN IMZALI NÜSHASININ SATICI’YA ULAŞTIRILMIŞ OLMASI VE BEDELININ ALICI’NIN TERCIH ETTIĞI ÖDEME ŞEKLI ILE ÖDENMIŞ OLMASI ŞARTTIR. HERHANGI BIR NEDENLE ÜRÜN BEDELI ÖDENMEZ VEYA BANKA KAYITLARINDA IPTAL EDILIR ISE, SATICI ÜRÜNÜN TESLIMI YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN KURTULMUŞ KABUL EDILIR.KANUN VE/VEYA BAKANLIK GÖRÜŞÜNDEKI DEĞIŞIKLIKLERDEN KAYNAKLANABILECEK VERGI FARKLILIKLARI NEDENIYLE IMALATÇI VE SATICI ŞIRKET HIÇBIR ŞEKILDE SORUMLU TUTULAMAZ. 4.6- ÜRÜNÜN TESLIMINDEN SONRA ALICI’YA AIT KREDI KARTININ ALICI’NIN KUSURUNDAN KAYNAKLANMAYAN BIR ŞEKILDE YETKISIZ KIŞILERCE HAKSIZ VEYA HUKUKA AYKIRI OLARAK KULLANILMASI NEDENI ILE ILGILI BANKA VEYA FINANS KURULUŞUN ÜRÜN BEDELINI SATICI’YA ÖDEMEMESI HALINDE, ALICI’NIN KENDISINE TESLIM EDILMIŞ OLMASI KAYDIYLA ÜRÜNÜN 3 GÜN IÇINDE SATICI’YA GÖNDERILMESI ZORUNLUDUR. BU TAKDIRDE NAKLIYE GIDERLERI ALICI’YA AITTIR. 4.7- SATICI MÜCBIR SEBEPLER VEYA NAKLIYEYI ENGELLEYEN HAVA MUHALEFETI, ULAŞIMIN KESILMESI GIBI OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR NEDENI ILE SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜ SÜRESI IÇINDE TESLIM EDEMEZ ISE, DURUMU ALICI’YA BILDIRMEKLE YÜKÜMLÜDÜR. BU TAKDIRDE ALICI SIPARIŞIN IPTAL EDILMESINI, SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN VARSA EMSALI ILE DEĞIŞTIRILMESINI, VE/VEYA TESLIMAT SÜRESININ ENGELLEYICI DURUMUN ORTADAN KALKMASINA KADAR ERTELENMESI HAKLARINDAN BIRINI KULLANABILIR. ALICI’NIN SIPARIŞI IPTAL ETMESI HALINDE ÖDEDIĞI TUTAR 10 GÜN IÇINDE KENDISINE NAKTEN VE DEFATEN ÖDENIR. MADDE 5- CAYMA HAKKI TÜKETICININ HIÇBIR HUKUKI VE CEZAI SORUMLULUK ÜSTLENMEKSIZIN VE HIÇBIR GEREKÇE GÖSTERMEKSIZIN MALI TESLIM ALDIĞI VEYA SÖZLEŞMENIN IMZALANDIĞI TARIHTEN ITIBAREN YEDI GÜN IÇERISINDE MALI VEYA HIZMETI REDDEDEREK SÖZLEŞMEDEN CAYMA HAKKININ VAR OLDUĞUNU VE CAYMA BILDIRIMININ SATICI VEYA SAĞLAYICIYA ULAŞMASI TARIHINDEN ITIBAREN MALI GERI ALMAYI TAAHHÜT EDERIZ. CAYMA HAKKININ KULLANILMASI IÇIN BU SÜRE IÇINDE SATICI’YA FAKS, EMAIL VEYA TELEFON ILE BILDIRIMDE BULUNULMASI VE ÜRÜNÜN 6. MADDE HÜKÜMLERI ÇERCEVESINDE KULLANILMAMIŞ OLMASI ŞARTTIR. BU HAKKIN KULLANILMASI HALINDE, 3. KIŞIYE VEYA ALICI’YA TESLIM EDILEN ÜRÜNÜN SATICI’YA GÖNDERILDIĞINE ILIŞKIN KARGO TESLIM TUTANAĞI ÖRNEĞI ILE FATURA ASLININ IADESI ZORUNLUDUR.FATURA ASLI GÖNDERILMEZ ISE KDV VE VARSA SAIR YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER IADE EDILEMEZ. CAYMA HAKKI NEDENI ILE IADE EDILEN ÜRÜNÜN KARGO BEDELI ALICI TARAFINDAN KARŞILANIR. MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER NITELIĞI ITIBARIYLA IADE EDILEMEYECEK ÜRÜNLER, TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER, KOPYALANABILIR YAZILIM VE PROGRAMLAR, HIZLI BOZULAN VEYA SON KULLANIM TARIHI GEÇEN ÜRÜNLER IÇIN CAYMA HAKKI KULLANILAMAZ. AŞAĞIDAKI ÜRÜNLERDE CAYMA HAKKININ KULLANILMASI, ÜRÜNÜN AMBALAJININ AÇILMAMIŞ, BOZULMAMIŞ VE ÜRÜNÜN KULLANILMAMIŞ OLMASI ŞARTINA BAĞLIDIR. – HER TÜRLÜ YAZILIM VE PROGRAMLAR – DVD, VCD, CD VE KASETLER – BILGISAYAR VE KIRTASIYE SARF MALZEMELERI (TONER, KARTUŞ, ŞERIT V.B) MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME İŞBU SÖZLEŞMENIN UYGULANMASINDA, SANAYI VE TICARET BAKANLIĞINCA ILAN EDILEN DEĞERE KADAR TÜKETICI HAKEM HEYETLERI ILE ALICI’NIN VEYA SATICI’NIN YERLEŞIM YERINDEKI TÜKETICI MAHKEMELERI YETKILIDIR. SIPARIŞIN GERÇEKLEŞMESI DURUMUNDA ALICI IŞBU SÖZLEŞMENIN TÜM KOŞULLARINI KABUL ETMIŞ SAYILIR.